Forskning på Tovetorps forskningsstation

Forskning på Tovetorps forskningsstation

Sen invigningen 1969 har ett stort antal forskningsprojekt bedrivits på stationen. Merparten av studierna har fokuserat på djurs beteenden (etologi) och ekologi, men även botaniska projekt har förekommit. Ett stort antal organismer bland däggdjur, fåglar, ödlor, grodor och insekter har studerats genom åren. Några av de arter däggdjur som studerats är älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, lodjur, varg, rödräv, fjällräv, mård, grävling, silkesapa och tamgris. Bland fåglarna har vi ända sen starten hållit en population av Gammelsvensk dvärghöna. Ett intensivt forskningssamarbete med universiteten i Sheffield och Oxford inleddes 1998 och har sen dess avkastat mängder av ny kunskap runt dessa fascinerande höns reproduktiva beteenden och personlighet. Under de tidiga åren studerades flera olika arter av änder och gäss, men under senare tid har framförallt olika arter av tättingar ingått i studier av frågeställningar som spänt över en rad olika forskningsfält (t.ex, reproduktion, migration, predator- och antipredatorbeteenden, födosök, fenologi). Bland insekterna är det framförallt olika fjärilsarter som studerats.