Start

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen

Välkommen till Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen bedriver forskning på en rad spännande områden kring djurs biologi – alltifrån genomik till ekosystem, nervceller till beteende och evolution till bevarande.

Etiken sätts åt sidan när hjortkalvar får skjutas

Forskare vid Zoologiska institutionen debatterar i Svenska dagbladet.

Wallenberg Academy Fellow Rike Stelkens

Rike Stelkens har utsetts till Wallenberg Academy Fellow 2017 av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse - Zootis gratulerar!

Vad kostar en hjärna?

Vad var vi människor tvungna att avstå när vår stora hjärna utvecklades? Det undersöker forskare vid Zoologiska institutionen genom att avla fram ovanligt smarta och ovanligt korkade guppyfiskar.

Donation till unik studie om den svenska snoken

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet har mottagit en generös donation av Mona Nörklit. Donationen möjliggör att Dr. Kristin Löwenborg kan tillvarata långtgående populationsdata som insamlats av Dr. Carl Edelstam. Edelstam var förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ormar var ett av Edelstams främsta intressen och han tillägnade en stor del av sitt liv att studera dessa. Bland annat följde han en snokpopulation i Stockholmsområdet i över 60 år. Detta unika material har nu ställts till förfogande av Edelstams barn och erbjuder Kristin Löwenborg och hennes kollegor en sällsynt möjlighet att bland annat studera förändringar i demografi och årstidsanpassningar över tid och i relation till klimatförändringar.