Utbildning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Utbildning

Utbildning

Hur blir man zoolog?

Du börjar med att läsa grundkurs i biologi, antingen inom ramen för ett program, eller som fristående kurser. Därefter kan du välja mellan en rad olika påbyggnadskurser med zoologisk anknytning, för att sedan avsluta med ett examensarbete inom det ämne du tycker är mest intressant.

Avancerad nivå

All grundutbildning i biologi organiseras och administreras av institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), men bedrivs av lärare och forskare från de olika biologiska institutionerna.