Om oss

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Om oss

Institutionens ledning

Prefekt
Bengt Karlsson
Stf prefekt
Linda Laikre
Institutionsstyrelse
Institutionen förvaltas under universitetsstyrelsens tillsyn av institutionsstyrelse och prefekt. Styrelsen sammanträder måndagar 3-5 gånger under pågående termin kl. 13.00 i rum D501.
Lärarkollegiet
Ett rådgivande organ till prefekt och institutionsstyrelse. Den handhar i huvudsak frågor rörande högre undervisning och forskarutbildning. Nämnden sammanträder andra måndagen varje månad under pågående termin kl 13.00 i rum D501. Ledamöter i nämnden är vid institutionen aktiva lärare och handledare.
Sekretariat

Kontakt

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 18b

Minnesord över vår tidigare prefekt, Birgitta Tullberg