Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Muhammad Azeem, Tariq Zaman, Muhammad Tahir, Abdullah Haris, Zafar Iqbal, Muhammad Binyameen, Abdul Nazir, Sarfraz Ali Shad, Shahid Majeed, Raimondas Mozuraitis. 2019. Chemical composition and repellent activity of native plants essential against dengue mosquito, Aedes aegypti. Industrial crops and products (Print) 140.

João Alpedrinha, Leonor R. Rodrigues, Sara Magalhaes, Jessica Abbott. 2019. The virtues and limitations of exploring the eco-evolutionary dynamics of sexually selected traits. Oikos 128: 1381-1389.

Noora Poikela, Johanna Kinnunen, Mareike Wurdack, Hannele Kauranen, Thomas Schmitt, Maaria Kankare, Rhonda R. Snook, Anneli Hoikkala. 2019. Strength of sexual and postmating prezygotic barriers varies between sympatric populations with different histories and species abundances. Evolution 73: 1182-1199.

Malin Hasselgren, Karin Norén. 2019. Inbreeding in natural mammal populations - historical perspectives and future challenges. Mammal Review 49: 369-383.

Venkat Talla, Anna Johansson, Vlad Dincă, Roger Vila, Magne Friberg, Christer Wiklund, Niclas Backström. 2019. Lack of gene flow - Narrow and dispersed differentiation islands in a triplet of Leptidea butterfly species. Molecular Ecology 28: 3756-3770.

Paula Machín, Juan Fernández-Elipe, Johannes Hungar, Anders Angerbjörn, Raymond H. G. Klaassen, José Aguirre. 2019. The role of ecological and environmental conditions on the nesting success of waders in sub-Arctic Sweden. Polar Biology 42: 1571-1579.

Kontakt

Avdelningsansvarig:
Niklas Janz
Personal:
Zoologisk ekologi

Allmänna händelser