Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Martin D. Garlovsky, Rhonda R. Snook. 2018. Persistent postmating, prezygotic reproductive isolation between populations. Ecology and Evolution 8: 9062-9073.

Mariana P. Braga, Sabrina B. L. Araujo, Salvatore Agosta, Daniel Brooks, Eric Hoberg, Sören Nylin, Niklas Janz, Walter A. Boeger. 2018. Host use dynamics in a heterogeneous fitness landscape generates oscillations in host range and diversification. Evolution 72: 1773-1783.

Marianne Stoessel, Bodil Elmhagen, Mikael Vinka, Peter Hellström, Anders Angerbjörn. 2018. The fluctuating world of a tundra predator guild: bottom‐up constraints overrule top‐down species interactions in winter. Ecography.

Peter Pruisscher, Sören Nylin, Karl Gotthard, Christopher W. Wheat. 2018. Genetic variation underlying local adaptation of diapause induction along a cline in a butterfly. Molecular Ecology 27: 3613-3626.

Sandra M. Granquist, Rodrigo Esparza-Salas, Erlingur Hauksson, Olle Karlsson, Anders Angerbjörn. 2018. Fish consumption of harbour seals (Phoca vitulina) in north western Iceland assessed by DNA metabarcoding and morphological analysis. Polar Biology 41: 2199-2210.

Ida Carlén, Len Thomas, Julia Carlström, Mats Amundin, Jonas Teilmann, Nick Tregenza, Jakob Tougaard, Jens C. Koblitz, Signe Sveegaard, Daniel Wennerberg, Olli Loisa, Michael Daehne, Katharina Brundiers, Monika Kosecka, Line Anker Kyhn, Cinthia Tiberi Ljungqvist, Iwona Pawliczka, Radomil Koza, Bartlomiej Arciszewski, Anders Galatius, Martin Jabbusch, Jussi Laaksonlaita, Jussi Niemi, Sami Lyytinen, Anja Gallus, Harald Benke, Penina Blankett, Krzysztof E. Skora, Alejandro Acevedo-Gutierrez. 2018. Basin-scale distribution of harbour porpoises in the Baltic Sea provides basis for effective conservation actions. Biological Conservation 226: 42-53.