Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Maria Khihon Rokhas, Johanna Liljestrand Rönn, Christer Wiklund, Åsa Emmer. 2019. Analysis of butterfly reproductive proteins using capillary electrophoresis and mass spectrometry. Analytical Biochemistry 566: 23-26.

Rasmus Erlandsson, Marianne Stoessel, Helle Skånes, Marika Wennbom, Anders Angerbjörn. 2019. An innovative use of orthophotos - possibilities to assess plant productivity from colour infrared aerial orthophotos. Remote Sensing in Ecology and Conservation.

Mariana Pires Braga. 2019. Evolution of host repertoires and the diversification of butterflies. Doctoral thesis. Department of Zoology, Stockholm University.

Rasmus Erlandsson. 2019. Spatial and temporal population dynamics in the mountain tundra – mesopredator and prey. Doctoral thesis. Department of Zoology, Stockholm University.

Anders Angerbjörn. 2018. Lepus timidus, Mountain Hare. In Lagomorphs, pp. 212-216. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Marta Lomas Vega, Kasper Thorup. 2018. Local weather, food resources and breeding stage influence Thrush Nightingale movement. Ornis Fennica 95: 151-159.

Kontakt

Avdelningsansvarig:
Niklas Janz
Personal:
Zoologisk ekologi

Allmänna händelser