Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Mark J. Statham, Ceridwen J. Edwards, Karin Norén, Carl D. Soulsbury, Benjamin N. Sacks. 2018. Genetic analysis of European red foxes reveals multiple distinct peripheral populations and central continental admixture. Quaternary Science Reviews 197: 257-266.

Patrick T. Rohner, Scott Pitnick, Wolf U. Blanckenhorn, Rhonda R. Snook, Gerhard Bächli, Stefan Lüpold. 2018. Interrelations of global macroecological patterns in wing and thorax size, sexual size dimorphism, and range size of the Drosophilidae. Ecography.

Naomi L. P. Keehnen, Jason Hill, Sören Nylin, Christopher W. Wheat. 2018. Microevolutionary selection dynamics acting on immune genes of the green-veined white butterfly, Pieris napi. Molecular Ecology 27: 2807-2822.

Helen M. Southern, Mitchell A. Berger, Philippe G. Young, Rhonda R. Snook. 2018. Sperm morphology and the evolution of intracellular sperm-egg interactions. Ecology and Evolution 8: 5047-5058.

Johan Wallén, Mark J. Statham, Erik Ågren, Marja Isomursu, Øystein Flagstad, Thomas Bjørneboe-Berg, Benjamin N. Sacks, Karin Norén. 2018. Multiple recolonization routes towards the north - population history of the Fennoscandian red fox (Vulpes vulpes). Biological Journal of the Linnean Society 124: 621-632.

Malin Larm, Bodil Elmhagen, Sandra M. Granquist, Erika Brundin, Anders Angerbjörn. 2018. The role of wildlife tourism in conservation of endangered species - Implications of safari tourism for conservation of the Arctic fox in Sweden. Human Dimensions of Wildlife 23: 257-272.