Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Peter Pruisscher, Helena Larsdotter-Mellström, Constantí Stefanescu, Sören Nylin, Christopher W. Wheat, Karl Gotthard. 2017. Sex-linked inheritance of diapause induction in the butterfly Pieris napi. Physiological entomology (Print) 42: 257-265.

Nathan Ranc, Luca Santini, Carlo Rondinini, Luigi Boitani, Françoise Poitevin, Anders Angerbjörn, Luigi Maiorano. 2017. Performance tradeoffs in target-group bias correction for species distribution models. Ecography 40: 1076-1087.

Bodil Elmhagen, Nina E. Eide, Karin Norén, Siw T. Killengreen, Anders Angerbjörn, Johan Wallén. 2017. Åtgärdsprogram för fjällräv, 2017–2021 (Vulpes lagopus) - Hotkategori: Starkt hotad EN. Naturvårdsverket.

Dominique Berteaux, Anders Angerbjörn, Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Paula A. White. 2017. Harmonizing circumpolar monitoring of Arctic fox - benefits, opportunities, challenges and recommendations. Polar Research 36.

Bodil Elmhagen, Dominique Berteaux, Robert M. Burgess, Dorothee Ehrich, Daniel Gallant, Heikki Henttonen, Rolf A. Ims, Siw T. Killengreen, Jukka Niemimaa, Karin Norén, Tuomo Ollila, Anna Rodnikova, Alexandrs A. Sokolov, Natasha A. Sokolova, Alica A. Stickney, Anders Angerbjörn. 2017. Homage to Hersteinsson and Macdonald - climate warming and resource subsidies cause red fox range expansion and Arctic fox decline. Polar Research 36.

Karin Norén, Love Dalén, Øystein Flagstad, Dominique Berteaux, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2017. Evolution, ecology and conservation—revisiting three decades of Arctic fox population genetic research. Polar Research 36.