Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Maryline Le Vaillant, Rasmus Erlandsson, Bodil Elmhagen, Birger Hörnfeldt, Nina E. Eide, Anders Angerbjörn. 2018. Spatial distribution in Norwegian lemming Lemmus lemmus in relation to the phase of the cycle. Polar Biology.

Philipp Lehmann, Peter Pruisscher, Vladimir Kostal, Martin Moos, Petr Simek, Sören Nylin, Rasmus Agren, Leif Varemo, Christer Wiklund, Christopher W. Wheat, Karl Gotthard. 2018. Metabolome dynamics of diapause in the butterfly Pieris napi - distinguishing maintenance, termination and post-diapause phases. Journal of Experimental Biology 221.

Sami M. Kivela, Sonja Viinamaki, Netta Keret, Karl Gotthard, Esa Hohtola, Panu Valimaki. 2018. Elucidating mechanisms for insect body size - partial support for the oxygen-dependent induction of moulting hypothesis. Journal of Experimental Biology 221.

Christer Wiklund, Karin Norén, Nils Ryman, Magne Friberg. 2018. Local monophagy and between-site diversity in host use in the European swallowtail butterfly, Papilio machaon. Biological Journal of the Linnean Society 123: 179-190.

Sören Nylin, Salvatore Agosta, Staffan Bensch, Walter A. Boeger, Mariana P. Braga, Daniel R. Brooks, Matthew L. Forister, Peter A. Hambäck, Eric P. Hoberg, Tommi Nyman, Alexander Schäpers, Alycia L. Stigall, Christopher W. Wheat, Martin Österling, Niklas Janz. 2018. Embracing Colonizations - A New Paradigm for Species Association Dynamics. Trends in Ecology & Evolution 33: 4-14.

Erika Godoy, Karin Norén, Anders Angerbjörn. 2018. Mating patterns in an inbred Arctic carnivore. Polar Biology (in press).