Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Johan Wallén, Mark Statham, Erik Ågren, Marja Isomursu, Oystein Flagstad, Thomas Bjoneboe-Berg, Karin Norén. 2018. Multiple recolonization routes towards the north: population history of the Fennoscandian red fox (Vulpes vulpes). Biological Journal of the Linnean Society (in press).

Malin Larm, Bodil Elmhagen, Sandra M. Granquist, Erika Brundin, Anders Angerbjörn. 2018. The role of wildlife tourism in conservation of endangered species - Implications of safari tourism for conservation of the Arctic fox in Sweden. Human Dimensions of Wildlife 23: 257-272.

Luis Leal, Venkat Talla, Thomas Källman, Magne Friberg, Christer Wiklund, Vlad Dincă, Roger Vila, Niclas Backström. 2018. Gene expression profiling across ontogenetic stages in the wood white (Leptidea sinapis) reveals pathways linked to butterfly diapause regulation. Molecular Ecology 27: 935-948.

Baharan Kazemi, Gabriella Gamberale-Stille, Therese Wåtz, Christer Wiklund, Olof Leimar. 2018. Learning of salient prey traits explains Batesian mimicry evolution. Evolution 72: 531-539.

Fredrik Dalerum, S. Freire, Anders Angerbjörn, N. Lecomte, A. Lindgren, Tomas Meijer, Patricia Pečnerová, Love Dalén. 2018. Exploring the diet of arctic wolves (Canis lupus arctos) at their northern range limit. Canadian Journal of Zoology 96: 277-281.

Malin Hasselgren, Anders Angerbjörn, Nina E. Eide, Rasmus Erlandsson, Øystein Flagstad, Arild Landa, Johan Wallén, Karin Norén. 2018. Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences 285.