Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Björn Rogell, Damian K. Dowling, Arild Husby. 2019. Controlling for body size leads to inferential biases in the biological sciences. Evolution letters.

Martyna K. Zwoinska, Tuuli Larva, Zuzana Sekajova, Hanne Carlsson, Sara Meurling, Alexei A. Maklakov. 2019. Artificial selection for increased dispersal results in lower fitness. Journal of Evolutionary Biology.

Sandra M. Granquist, Per Åke Nilsson, Anders Angerbjörn. 2019. From Eco-Tourism to Ego-Tourism - Fluctuations in Human View on Nature over Time. Athens Journal of Tourism 6: 195-210.

Piotr K. Rowiński. 2019. Evolutionary consequences of maternal effects and stress. Doctoral thesis. Department of Zoology, Stockholm University.

Callum J. Macgregor, Chris D. Thomas, David B. Roy, Mark A. Beaumont, James R. Bell, Tom Brereton, Jon R. Bridle, Calvin Dytham, Richard Fox, Karl Gotthard, Ary A. Hoffmann, Geoff Martin, Ian Middlebrook, Sören Nylin, Philip J. Platts, Rita Rasteiro, Ilik J. Saccheri, Romain Villoutreix, Christopher W. Wheat, Jane K. Hill. 2019. Climate-induced phenology shifts linked to range expansions in species with multiple reproductive cycles per year. Nature Communications 10.

Simon Eckerström-Liedholm, Will Sowersby, Sergey Morozov, Wouter van der Bijl, Piotr K. Rowiński, Alejandro Gonzalez-Voyer, Björn Rogell. 2019. Macroevolutionary evidence suggests trait-dependent coevolution between behavior and life-history. Evolution 73: 2312-2323.

Kontakt

Avdelningsansvarig:
Niklas Janz
Personal:
Zoologisk ekologi

Allmänna händelser