Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Paula Machín, Juan Fernández-Elipe, Johannes Hungar, Anders Angerbjörn, Raymond H. G. Klaassen, José Aguirre. 2019. The role of ecological and environmental conditions on the nesting success of waders in sub-Arctic Sweden. Polar Biology 42: 1571-1579.

Magne Friberg, Christer Wiklund. 2019. Host preference variation cannot explain microhabitat differentiation among sympatric Pieris napi and Pieris rapae butterflies. Ecological Entomology 44: 571-576.

Sami M. Kivelä, Karl Gotthard, Philipp Lehmann. 2019. Developmental plasticity in metabolism but not in energy reserve accumulation in a seasonally polyphenic butterfly. Journal of Experimental Biology 222.

Alexandra Thiel, Alina L. Evans, Boris Fuchs, Jon M. Arnemo, Malin Aronsson, Jens Persson. 2019. Effects of reproduction and environmental factors on body temperature and activity patterns of wolverines. Frontiers in Zoology 16.

José Vicente López-Bao, Malin Aronsson, John D. C. Linnell, John Odden, Jens Persson, Henrik Andrén. 2019. Eurasian lynx fitness shows little variation across Scandinavian human-dominated landscapes. Scientific Reports 9.

Maertha Eriksson, Sören Nylin, Mikael A. Carlsson. 2019. Insect brain plasticity - effects of olfactory input on neuropil size. Royal Society Open Science 6.

Kontakt

Avdelningsansvarig:
Niklas Janz
Personal:
Zoologisk ekologi

Allmänna händelser