Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Elsa Fogelström, Martin Olofsson, Diana Posledovich, Christer Wiklund, Johan P. Dahlgren, Johan Ehrlén. 2017. Plant-herbivore synchrony and selection on plant flowering phenology. Ecology 98: 703-711.

S. Noushin Emami, Bo G. Lindberg, Susanna Hua, Sharon R. Hill, Raimondas Mozuraitis, Philipp Lehmann, Göran Birgersson, Anna-Karin Borg-Karlson, Rickard Ignell, Ingrid Faye. 2017. A key malaria metabolite modulates vector blood seeking, feeding, and susceptibility to infection. Science 355.

Marianne Haage, Tiit Maran, Ulrika Alm Bergvall, Bodil Elmhagen, Anders Angerbjörn. 2017. The influence of spatiotemporal conditions and personality on survival in reintroductions-evolutionary implications. Oecologia 183: 45-56.

Rasmus Erlandsson, Tomas Meijer, Sofie Wagenius, Anders Angerbjörn. 2017. Indirect effects of prey fluctuation on survival of juvenile arctic fox (Vulpes lagopus) - a matter of maternal experience and litter attendance. Canadian Journal of Zoology 95: 239-246.

Julia Carolina Segami Marzal, Andreas Rudh, Björn Rogell, Anders Ödeen, Hanne Lovlie, Charlotte Rosher, Anna Qvarnström. 2017. Cryptic female Strawberry poison frogs experience elevated predation risk when associating with an aposematic partner. Ecology and Evolution 7: 744-750.

Hélène Audusseau, Maryline Le Vaillant, Niklas Janz, Sören Nylin, Bengt Karlsson, Reto Schmucki. 2017. Species range expansion constrains the ecological niches of resident butterflies. Journal of Biogeography 44: 28-38.