Licentiatavhandlingar från Zoologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Licentiatavhandlingar

Licentiatavhandlingar från Zoologiska institutionen

1956. John Richard Hylbom: Studies on the palaeonemerteans of the Gullmar Fjord area (west coast of Sweden).

1957. Armin Lindquist: Studien zur Verbreitung und Zusammensetzung des Zooplanktons im Hochseegebiet der Bottensee.

Göran Malmberg: Om förekomsten av Gyrodactylus på svenska fiskar.

Marianne Albihn: The South African marine gastropod Amblychilepas scutellum Gmelin, anatomy and biology.

1958. Viking Olsson: Dispersal migration, longevity and death causes of tawny owl (Strix aluco L.), common buzzard (Buteo buteo (L.)), common heron (Ardea cinerea L.) and herring gull (Larus argentatus Pont.).

Hubertus Eidmann: Ueber rhytmische Erscheinungen bei der Stabheuschrecke Carausius morosus Br.

Kjell Engström: Tappmosaiken hos Parus major samt tapptyper och tappmosaik hos några svenska cyprinider.

Gunnar Fridberg: Studier över det kaudala sekretoriska systemet i ryggmärgen hos fiskar.

Åke Andersson: Terrestra isopoder från Sydamerika i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

1959. Carl-Cedric Coulianos: Bioklimatiska studier över insekter med särskild hänsyn till Heteroptera på ängsmarker.

1961. Sven-Erik Blom: Biologin hos Balanus improvisus och experimentella studier över fouling-problem hos Balanider.

Valdek Jurisoo: Agrarekologiska studier över stritar (Auchenorrhyncha, Homptera) och stinkflyn (Heteroptera) på Ekens gård i Hälsingland 1950-52.

Bengt-Owe Jansson: Ekologiska studier över den interstitiella faunan i marina sandstränder

Inger Zeilon: Studier över nervsystemet hos Lumbricus terrestris (L.).

1962. Bengt Samuelsson: Studier av Nucleus praeopticus och Nucleus lateralis tuberis hos mört (Leuciscus rutilis).

Lars Wilsson: Iakttagelser av den europeiska bäverns (Castor fiber L.) beteende.

Tom Lötmarker: Undersökningar över crustaceplankton i nordsvenska sjöar.

1963. Olof Kempe: The growth of the roach (Leuciscus rutilus L.) in some Swedish lakes.

Bengt Åkerman: Researches on some instinctive actions of the pigeon (Columba livia) by means of radiolesions and electric stimulation.

Carl Edelstam: The mechanism of solar and stellar navigation in animals.

Yngve Espmark: Studies in behaviour and social organization in domestic reindeer.

Jan Englund: Studier över rödrävens näringsekologi i Sverige.

Lars-Olof Hagelin: Bidrag till örats utveckling hos Petromyzontidae.

Erik Rosstorp: Studier över syncellernas fotomekaniska rörelser i näthinnan hos Leuciscus rutilus.

1965. Perarvid Skoog: Den svenska grävlingens näringsval.

Laila Winbladh: Strukturella och funktionella studier av pankreasövävnaden hos cyclostomer.

Hans Jessen: Die Crosopterygier des oberen Plattenkalkes (Devon) der Bergisch-Paffrather Mulde (Rheinisches Schiefergebirge).

Finn Stålfelt: Ålders- och populationsstudier på avskjutningsmaterial av älg (Alces a. alces).

Lennart Steen: Behavioral effects of telencephalic radiolesions in the pigeon (Columba livia).

Hans Ackefors: Zooplankton i Östersjön, hydrografiska och populationsdynamiska studier.

1966. Hans Sellstedt: Collagen as analytic material in carbon-14 dating of prehistoric bones and its practical application on one of two investigated iron age sites on Öland.

Tore Swan: Histochemical and ultrastructural studies of the epidermis of the lamprey, Petromyzon (Lampetra) planeri, with special reference to the club cells.

Inga-Britt Ahlbert: Jämförande studier av tapparnas mosaik och täthetsfördelning i ögon hos fyra fiskarter med olika näringsekologi (Perca fluviatilis, Lucioperca lucioperca, Acerina cernua och Coregonus albula).

1967. Hans Christian Bjerring: Does a homology exist between the basicranial muscle and the polar cartilage.

Gertrud Båge: Strukturella och experimentella undersökningar av endostyl och thyroidea samt identifiering av adenohypofysens thyreotropa celler hos flodnejonöga, Lampetra fluviatilis.

Björn Sohlenius: Studier över biologi och ekologi hos några frilevande nematoder tillhörande ordningen Rhabditida.

Anders Bjärvall: Studier över gräsandens häckningsbiologi.

Lennart Sjögren: Östersjöns folliculinider (Ciliata, Heterotricha).

1968. Olof Näsmark: Vinteraktiva marklevande evertebrater.

Björn Ganning: Ecological studies in swedish brackish water rockpools.

Ulf Bergström: Observations on norwegian lemmings, Lemmus lemmus.

Rune Pettersson: Studier över tamkattens näringsekologi i södra Sverige.

Lars Westin: Studies on the taxonomy of the Cottidae and the ecology of the fourhorn sculpin, Myoxocephalus quadricornis.

AnnMari Jansson: Ecological studies on the Cladophora-belt fauna.

Birgitta Sjöberg: Studies on the ecology of the Jaera albifrons group of species.

Bo Fernholm: The adenohypophysis of Myxine glutinosa.

1969. Kaj Holmberg: Studies concerning problems associated with responses to background illumination and color change in the Atlantic hagfish, Myxine glutinosa L.

Birgitta Weman: Cytologiska och experimentella studier över minkens (Mustela vison) adenohypofys.

Per Lindskog: The relations between transpiration, humidity, reaction, thirst and watercontent in the shorebug Saldula saltatoria L.

Björn Wahlberg: On the ecology of Gobiidae in the Trosa archipelago (the northern Baltic).

Jan Landin: Livscykler och flygspridning hos vattenlevande hydrophilider, (Coleoptera).

Bengt-Olof Kindblom: Biologiska och ekologiska studier över bladrullande småfjärilar på asp.

1970. Per Haage: Studies on the ecology of the macroscopic Fucus-belt fauna in the northern part of the Baltic.

1971. Ingegerd Burgaz: Förekomsten av endoparasiter hos skogshare Lepus timidus och fälthare Lepus europaeus i Sverige beaktande av ekologiska förhållanden.

Gudrun Aler: Titel saknas.

Bengt Rosén: Bottenfaunan i Hjälmarens sublittoral. Temporala, bathymetriska och regionala variationer jämte synpunkter på Hjälmarens och speciellt bottenfaunans ekologi.

Sverre Sjölander: The reproductive behaviour of Gavia arctica (L.), Gavia stellata (Pont.). A comparative study.

Lars Fält: Sociala beteendens ontogeni hos tamduva under den föräldraberoende utvecklingsperioden.

Fredrik Wulff: Ecological investigations of brackish water ecosystems affected by environmental stress in the northern Baltic.

1972. Per-Erik Wilén: Ultrastrukturella studier över det kaudala neurosekretoriska systemets ontogeni hos mört, Leuciscus rutilus.

Helena Obermüller-Wilén: Struktur och funktion hos tela choroidea hos mört Leuciscus rutilus.

Bengt Giege: Undersökningar över variationen hos vissa inre organ hos åkersorkar (Microtus agrestis L.) från populationer på väg mot sammanbrott.

Bo Ekengren: Studier över hypothalamusikärnor hos mört (Leuciscus rutilus).

Maj Stube: The fauna of a regulated lake.

Per-Olof Palm: Exkrementanalys som metod vid näringsstudier på rovdjur speciellt rödräv (Vulpes vulpes L.).

Christer Solbreck: Studier över flygvandringar hos riddarskinnbaggen, Lygaeus equestris L.

Finn Sandegren: Breeding and maternal behavior of the Steller sea lion (Eumetopias jubata) in Alaska.

1973. Per Arne Lemnell: Studier över dubbelbeckasinens, Gallinago media Lath., arenaspel.

Otto Kugelberg: Studier över larvutveckling, reproduktion och födoval hos riddarskinnbaggen, Lygaeus equestris (L.) (Het., Lygaeidae).

Gunnel Skoog: Sötvattenssnäckors reaktioner på abiotiska miljöfaktorer samt deras roll i Östersjöns ekosystem. Studier av Theodoxus fluviatilis (L.) och Lymnea peregra (D. F. Müller).

1974. Torbjörn Kronestedt: Taxonomic studies in the wolf spider genus Pardosa (Araneae, Lycosidae).

1987. Marianne Malmberg: Om släktskapen mellan cestoder och monogener. Ljus- och svepelektronmikroskopiska undersökningar.

Dag Ericson: Capture-recapture studies on Pterostichus cupreus (L.) and P. melanarius (III). (Coleoptera, Carabidae) in winter wheat fields: Population parameters, activity, distribution and methodological evaluations.

1995. Karin Björkman: Nutrient dynamics in oligotrophic oceanic waters: phosphorus bioavailability in the upper, subtropical North Pacific gyre.

1996. Helena Johard: Synapse proteins in insects: A study of galanin binding-sites, tacchykinin receptors and SNAP-25.

1998. Parsla Pallo: Structure and dynamics of benthic meiofauna communities in the Gulf of Riga (eastern Baltic Sea).

Anna Thessing: Genetic and environmental influences on growth of willow tit (Parus montanus) nestlings.

Anna Johanna Lindqvist-Forsberg: Reconciliation after conflicts in preschool children.

1999. Karolina Westlund: On post-conflict affiliation in humans and other primates - methodological considerations.

Gabriella Gamberale-Stille: Gregariousness in aposematic prey.

2000. Patrik Lindenfors: Phylogenetic analyses of size evolution in primate males and females.

Aurelia Rudwall: Neuropeptides and the insect heart.

Bo Delling: Progress in Salmo systematics.

Ulf Johansson: Clades of "higher land birds".

2001. Johan Lind: Impaired predator evasion in the life-history of birds and physiological flight adaptations.

Ola Svensson: Reproductive success in relation to food availability and sneaking in male common goby, Pomatoschistus microps.

Kenth Svartberg: Personality and performance in dogs (Canis familiaris).

Susanna Hall: Moult performance and time-constraint.

Bodil Elmhagen: Competition between arctic and red foxes.

Miklós Páll: 11-Ketotestosterone and reproductive behaviour in the three-spined stickleback, Gasterosteus aculeatus.

Henrik Lange: Threat display and social dominance in great tits.

Jonas Bergström: Effects of body mass and nuptial gifts on female mating frequency and fecundity in a butterfly.

Julia Carlström: Bycateches of harbour propoises in the Baltic region: effects on populations and potential solutions.

Anders Bergström: Studies on geographic variation in butterfly - host plant utilization.

2002. Helena Strömberg: Anthropogenic influences in two tropical ecosystems.

Anna Hellqvist: Feedback effects on and by the testes in teleosts, with special reference to stickleback.

Malin Ah-King: Phylogenetic analyses of the evolution of parental care.

Jörgen Ullberg: Factors influencing migration and settling behaviour in coastal dwelling marine nematodes.

Martin Irestedt: The Suboscines (Aves:Passeriformes) - systematic relationships and biogeography.

Liselotte Jansson: Djurs böjelser för symmetrier och distinkta färger.

Eva Stensland: Mixed species groups in mammals with special reference to bottlenose and humpback dolphins in Zanzibar.

Helena Elofsson: Sperm motility in sticklebacks; influence of ovarian fluid and salinity.

Ulrika Alm: Food choice in fallow deer.

Jesper Nyström: Predation strategies of two sympatric birds of prey in the Swedich arctic region.

2003. Johan Wenngren: Factors influencing intraspecific interactions in a deposit-feeding amphipod.

Ulrika Kaby: Predator and prey behaviour under attack in birds.

Georg H Nygren: Studies on latitudial patterns in butterfly life-history and host-plant choice.

Ana Beramendi: Maintenance of the Drosophila neuromuscular system during larval and adult life.

Rasmus Hovmöller: Perspectives on Odonata.

Fredrik Stjernholm: Use of body resources in butterflies: the influence of nutrients from reproductive reserves and somatic tissue on the reproductive potential.

Love Dalén: Mitochondrial DNA variation in the arctic fox. Population history, gene flow and species identification.

Kajsa Grape: Habitat structure influences reef fish distribution patterns: Evidence from the islands of Zanzibar and Mafia, Tanzania.

2004. Ryan Birse: Characterisation and localisation of two G-protein coupled tachykinin receptors in Drosophila melanogaster.

Yasutaka Hamasaka: Multiple neurotransmitter inputs modulate the circadian clock neurons, through intracellular calcium in Drosophila.

Fredrik Dalerum: Ecology and social organization in a solitary carnivore, the wolverine.

Adrian Vallin: On eyespot function and anti-predator defence in butterflies.

Johanna Nordlund: Evolutionary hypotheses and patterns of parental child homicide.

Maria Lissåker: Parental care and filial cannibalism in the sand gogby.

Reihaneh Dehghani: Evolution of the smaller carnivorans of Eastern Africa.

Hanne Lövlie: Sperm competition and inbreeding avoidance in the fowl.

Rasmus Neideman: Some ecological consequences of a polychaete invasion in the Baltic sea.

2005. Anna Särnblad Hansson: Population structure and ecology of Indo-Pacific bottlenose dolphins.

Erik Hoffmann: Sex differences in pectoral muscles but not in pectoral fins in the three-spined stickleback.

Maria Björnsdotter: Ecomorphology of Chinese Neogene carnivores (Mammalia)

Elisabet Weingartner: Speciation in two butterfly genera Ploygonia (Nymphalini, Nymphalidae) and Pararge (Satyrinae, Nymphalidae)

Petra Souter: Do marine protected areas have an impact on the genetic diversity and gene flow of Pocillopora damicornis in East Africa?

Karin Enfjäll: Flight behaviour and patch emigration in butterflies.

Ida Envall: Molecular insights into the evolution of Naidinae (Annelida, Clitellata, Tubificidae)

2006. David Berger: Stabilizing selection on body size in butterflies.

Jan Ohlson: Molecular systematics of Tyrannida (Aves: Passeriformes)

Lena Larsson: Detecting signals of spatial genetic structure: comparing markers and statistical methods.

James Bonet: Diversity of two Nordic scuttle fly faunas (Diptera: Phoridae)

Gustafsson Anders: Sexual stature dimorphism in humans.

Hallgren Stefan: Neuroestrogen and male reproductive behaviour in the guppy.

Friberg Magne: Female choice, voltinism and ecological pleiotropy - causes and consequences of the species divergence between Leptidea sinapis and L.reali.

Almbro Maria: Impaired flight ability in butterflies.

2007. Dan Wilhelmsson: Fish ecological aspects of artificial reef design in cold temperate waters.

Kerstin Mehnert: The size of synaptic boutons of an identified Drosophila motorneuron follows a circadian rhythm.

Anna Palmé: Detection of spatial genetic structure and identification of conservation units in continuous environments.

Carlos Peña: Butterflies and grasses: Evolutionary history of the subfamily satyrinae.

Gelang Magnus: Towards a general pattern of passerine biogeography in Southeast Asia.

Henshaw Ian: The role of geomagnetic cues in fuelling behaviour of migratiory birds.

Hellström Peter: Interactions between rodents and rough-legged buzzards (Buteo Lagopus) in Northern Sweden.

Agata Kolodziejczyk: Neurotransmitters in the visual system of the fruitfly, Drosophila melanogaster.

Ullasa Kodandaramaiah: The dispersal - vicariance pendulum and buterfly biogeography.

Hanna Aronsson: Sexual imprinting in humans.

Tobias Malm: Diving into the Leptoceridae (Trichoptera)

Marina Dimitrova: Now you see me, now you don´t: Prey camouflage and the effect of background.

Karin Norén: Genetic monitoring as a tool in conservation of the Fennoscandian arctic fox.

2008. Enell Lina: Neurotransmitters and neuropeptides in olfactory circuits of the Drosophila brain.

Bergman Martin: Visual mate detection and mating success by resident and nonresident males in a territorial woodland butterfly, Pararge aegeria.

Balogh Alexandra: Predator psychology and the evolution of Müllerian mimicry.

Nyström Veronica: Mammal extinction and climate change - learning from the past.

Espeland Marianne: New Caledonian caddisflies: Taxonomy, phylogenetics and what rocks have to do with it.

Johansson Josefin: Multiple host use in a butterfly: The role of host plant frequency and abundance.

Aronsson Marianne: Why are there so many striped aposematic prey? - No evidence for increased signal efficiency.

Amir Ali Omar: Biology and foraging ecology of Indo-Pacific bottlenose dolphins off Zanzibar, Tanzania.

Yahya Saleh: Effects of coral bleaching on reef fish communities.

Mwandya Augustine: Fish community composition related to habitat and water conditions in mangrove tidal creeks of Tanzania.

Liao Te-Yu: Phylogenetic analyses of the genus Rasbora (Teleostei: Cyprinidae) and its systematic position within the cyprinid subfamily Danioninae (Actinopterygii: Cypriniformes)

Kahsai Tesfai Lily: Functions and distributions of neuropeptides in the central comples of Drosophila.

Charlier Johan: Spatio-temporal genetic variation in wild animal and plant populations in Sweden and its relevance for conservation genetic monitoring.

Andersson H. Mathias: Man-made structures as habitat for marine faunal assemblages.

2009. Johansen Aleksandra: Adaptive change in protective coloration in the striated shieldbug Graphosoma lineatum. (Heteroptera: Pentatomidae)

Slove Jessica: Geographical aspects of host range evolution in the butterfly subfamily Nymphalinae.

Mellström Larsdotter Helena: A life history perspective on mating behaviour in the butterfly Pieris napi.

Söderberg Jeannette: Peptidergic control of insulin signalling during metabolic stress.

Söderlind Lina: Life history and host plant choice in the comma butterfly, Polygonia c-album.

Meijer Tomas: Survival in a small and endangered arctic fox (Vulpes lagopus) population.

Kånneby Tobias: Gastrotricha: Taxonomy and phylogeny.

Karlsson Dave: Exoskeletal morphology and associated terminology in Opiinae (Hymenoptera: Braconidae).

2010. Tegelaar Karolina: Dynamics of the aphid - ant mutualism.

Henriksson Oskar: Fishing for evolution - artisanal fisheries management aided by molecular ecology.

Olofsson Martin: Studies on secondary anti-predator defence in butterflies.

Kapan Neval: Peptide and GABA regulation of peptide hormone release in the Drosophila brain.

2011. Haugen Inger: Diapause and developmental plasticity in butterflies.

Shao Yi Ta: GnRHs in the brain of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus).

George Sangster: Controversies over taxonomic and nomenclatural instability: An empirical approach.

Julia Stigenberg: Evolution of parasitoids of adult insects and the systematics of Meteorini (Braconidae, Euphorinae).

Jiangnan Luo: Monoamine receptors in insulin-producing cells of Drosophila regulate insulin signaling.

2012. Vendela Kempe Lagerholm: Palaeogenetic reconstruction of end-Pleistocene recolonisation dynamics in artic lemmings and ptarmigan.

Marianne Pasanen-Mortensen: Mesopredator abundance under alternative ecosystem states.

Eleftheria Palkopoulou: Late Pleistocene demographic change in cold-adapted species: ancient DNA evidence from collared lemmings and woolly mammoths.

Mija Jansson: Assessing inbreeding and loss of genetic variation in canids, domestic dog (Canis familiaris) and wild wolf (Canis lupus), using pedigree data.

Alexander Schäpers: Mechanistic aspects of host plant preference in butterflies.

2013. Robert Stach: Migration routes and stopover behaviour in avian migration.

Inga Meyer-Wachsmuth: Nemertodermatida - Cryptic species and muscle patterns.

Kristin Löwenborg: Life at the edge: nesting ecology and its implications on conservation of the world's most northerly oviparous snake.

Anna Favati: Social dominance and personality in male fowl (Gallus gallus domesticus).

Hélène Audusseau: Effects of climate and land use on niche utilization and distribution of nettle-feeding butterflies.

Sandra Granquist: Harbour seals (Phoca Vitulina) and tourists in Iceland - who's watching who?

2014. Eva-Marie Wergård: Refining refinement - training perspectives on non-human primate housing.

Johanna Hedlund: Effects of climate change on phenology in the willow warbler (Phylloscopus trochilus).

Diana Posledovich: Diapause termination and post-diapause development in relation to phenological specialization in two temperate butterflies.

Marianne Haage: The expression of personality and the impact of personality on survival.

Erik Ersmark: Changes in mitochondrial DNA diversity through the Late Quaternary in two wide-ranging large carnivores: the grey wolf and the cave lion.

Jonas Strandberg: Ceratopogonidae: Phylogenetics and taxonomy.

Lovisa Wennerström: Genetic landscapes of socio-economically important species in continuous terrestrial and marine environments in Sweden.

Rasa Bukontaite: Phylogeny, colonization and evolution of water beetles on Madagascar.

Jeanette Stålstedt: Taxonomy and species delimitation of water mites and velvet mites (Acariformes: Prostigmata, Parasitengonina).

Sandra Stålhandske: Disentangling the contributions of local adaptation and phenotypic plasticity to the phenology of the orange tip butterfly.

2015. Yiting Liu: Insulin/IGF signaling regulates growth and activity of neuroendocrine cells in Drosophila.

Sibylle Häggqvist: Charting biodiversity - Megaselia (Diptera: Phoridae) and other poorly known insects in Sweden.

Timm Kress: Neuroanatomy and neurosecretory neurons of the water flea Daphnia magna.

Baharan Kazemi: Explaining imperfect mimicry through predator psychology: Salient traits and mimic success.

Rasmus Erlandsson: On Norwegian lemmings and Swedish Artic foxes.

2016. Anastasia Andersson: Investigating niche separation and spatial distribution of cryptic and sympatric brown trout (Salmo trutta) populations.

Patrícia Pecnerová: Pre-extinction patterns of neutral and adaptive genetic variation in the woolly mammoth.

Alberto Corral-López: The effect of brain size and cognitive ability on male mating behavior and female mating preference in the guppy (Poecilia reticulata).

Wouter van der Bijl: Brains under attack: Brain size affects the predator response of female guppies, and a consideration of wider implications.

Ida Carlén: Abundance and distribution of harbour porpoises in the Baltic Sea.

Peter Pruisscher: Genetic signature of diapause adaptation in two butterflies.

Allmänna händelser