• Bioresearch School

    För att bli antagen till forskarutbildningen inom zoologi måste du ha grundläggande och särskild behörighet. En doktorsexamen omfattar 240hp, vilket motsvarar 4 år heltidsstudier. Lediga platser utanonseras på vår hemsida och på SUs hemsida. Naturvetenskapliga fakultetets biologiska sektion har gett Forskarskolan i Biologi (Bioresearch School) uppdraget att organisera och genomföra kurser för doktorander som bedriver forskarstudier inom biologi.