Vendela Kempe Lagerholm

Forskningsingenjör, Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL)

Kontakt

Vendela Kempe Lagerholm arbetar ej vid Zoologiska institutionen. Mer information finns i universitetets personalkatalog, Sukat.