Erik Hoffmann

1:e laboratorieassistent, Institutionen för biologisk grundutbildning

Kontakt

Erik Hoffmann arbetar ej vid Zoologiska institutionen. Mer information finns i universitetets personalkatalog, Sukat.