Zoologiska institutionen ska verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö (se SUs Arbetsmiljöpolicy). Genom att undersöka arbetsförhållanden, bedöma risker, genomföra åtgärder ska Zoologiska institutionen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Huvudansvarig för arbetsmiljön vid institutionen är prefekten. Arbetsgivaransvaret kan dock delegeras från prefekten. För Zoologiska institutionen har arbetsmiljöuppgifter delegerats till platschefer enligt nedan:

Skyddsombud för Zoologiska institutionen är Minna Miettinen.
Skyddsombud för Tovetorp är Thomas Giegold.
Skyddsombud för studerande är Robert Stach.
Dataansvarig är Ulf Norberg.