Start

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Zoology

Welcome to the Department of Zoology

The Department of Zoology integrates cutting-edge research in animal biology, from genomes to ecosystems, neuron to behaviour, and evolution to conservation.

Etiken sätts åt sidan när hjortkalvar får skjutas

Forskare vid Zoologiska institutionen debatterar i Svenska dagbladet.

Wallenberg Academy Fellow Rike Stelkens

Rike Stelkens has been nominated as Wallenberg Academy Fellow 2017 by he Knut and Alice Wallenberg Foundation - Zootis congratulates!

Vad kostar en hjärna?

Vad var vi människor tvungna att avstå när vår stora hjärna utvecklades? Det undersöker forskare vid Zoologiska institutionen genom att avla fram ovanligt smarta och ovanligt korkade guppyfiskar.

Donation till unik studie om den svenska snoken

Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet har mottagit en generös donation av Mona Nörklit. Donationen möjliggör att Dr. Kristin Löwenborg kan tillvarata långtgående populationsdata som insamlats av Dr. Carl Edelstam. Edelstam var förste intendent vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Ormar var ett av Edelstams främsta intressen och han tillägnade en stor del av sitt liv att studera dessa. Bland annat följde han en snokpopulation i Stockholmsområdet i över 60 år. Detta unika material har nu ställts till förfogande av Edelstams barn och erbjuder Kristin Löwenborg och hennes kollegor en sällsynt möjlighet att bland annat studera förändringar i demografi och årstidsanpassningar över tid och i relation till klimatförändringar.