Start

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Zoology

Welcome to the Department of Zoology

The Department of Zoology integrates cutting-edge research in animal biology, from genomes to ecosystems, neuron to behaviour, and evolution to conservation.

Östersjön visar vägen för världshaven

Uppvärmning, försurning, övergödning och syrefria bottnar är några av alla de förändringar som pågår eller förväntas i världens oceaner. Nu lanserar ett internationellt forskarteam Östersjöregionen som en modell för att förutse och få bukt med kommande förändringar i världshavens kustområden.

A solution to the problem of signal evolution

The question about how animals have evolved warning coloration to signal unprofitability to potential predators has been debated for over 150 years. Using chickens, researchers at the Department of Zoology have shown that a psychological mechanism in the signal receiver can drive the evolutionary process towards warning signals, and this could be relevant also for other signal systems in nature.

Etiken sätts åt sidan när hjortkalvar får skjutas

Forskare vid Zoologiska institutionen debatterar i Svenska dagbladet.

Wallenberg Academy Fellow Rike Stelkens

Rike Stelkens has been nominated as Wallenberg Academy Fellow 2017 by he Knut and Alice Wallenberg Foundation - Zootis congratulates!

Public events