Kobron till gamla labbet

År 1969 invigdes Tovetorps Forskningsstation. Dryga 40 år har passerat och stationen kan väl sägas befinna sig i yngre medelåldern. Att ge sig på en detaljerad beskrivning av stationens tillblivelse och alla människor som varit verksamma vid stationen får anstå till halvsekelfirandet 2019. Istället får det bli ett axplock av händelser och projekt som varit med och format stationen till vad den är idag. Att sia om framtiden är vanskligt men i några avslutande meningar tecknas en ljus bild av stationens fortsatta utveckling.

Invigning av Tovetorp 1969
Invigningen av Tovetorps forskningsstation 1969

Hur kom det sig då att en forskningsstation byggdes upp under slutet av 60-talet just på den Sörmländska landsbygden? Den internationella utvecklingen under tidigt 60-tal var tydlig. Ämnen som etologi (läran om djurens beteende) och ekologi ökade snabbt i betydelse vid universitet och högskolor runt om i världen. Det stod också klart att forskning och undervisning i ekologi och etologi behövde tillgång till lämpliga naturområden, till inhägnader och till rum att tillfälligt förvara djur i. Experimentella studier krävde laboratorier och specialanpassade rum att hålla olika djurarter. Flera forskningsstationer byggdes upp i bl.a. USA, England och Tyskland och framförallt medlemmar av den etologiska gruppen vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet insåg tidigt behovet av en fältstation.

Tovetorp gamla labbet
Det gamla labbet

Läs mer om Tovetorp i Sörmlandsbygden 2011.