Tovetorp från luften

På Tovetorps forskningsstation finns det idag en unik infrastruktur för att bedriva både experimentell och fältbaserad forskning inom ekologi och etologi. Av de totalt 16 olika byggnaderna används 11 stycken huvudsakligen för beteendestudier av en rad olika djurarter. Det finns närmare 50 ha inhägnad mark fördelat mellan fyra större hägn. I tre av dessa finns det särskilda observationstorn. Området som omger Tovetorp, totalt 179 ha av skogar, ängsmarker, våtmarker och sjö, ger goda möjligheter till fältexperiment.

I de båda labben finns det t.ex. 24 djurrum av olika storlekar. I flera av rummen kan klimatet anpassas för olika djurs behov eller för experimentella studier. Till flera av rummen finns det utomhusvoljärer i direkt anslutning till djurrummet. Dessutom finns det bl.a. verkstad, frysrum, laboratorier och förråd.

Det finns en hel del utrustning (vågar, videokameror mm) som inte är direkt projektbundna utan kan användas av all forskande personal.

För närvarande finns det två djurvårdartjänster och en forskningsingenjör knutna till Tovetorp.

Stationen har upp mot 30 sängplatser tillgängliga för gästande forskare, forskarstuderande och examensarbetarstudenter. I Mässen och Bostadshuset finns det matlagningsmöjligheter, tvättmaskiner och torktumlare. WiFi har mycket god täckning över hela stationen. I Skrivhuset och i labben finns det skrivplatser.

Kontakta föreståndaren Sven Jakobsson direkt angående möjligheterna att bedriva forskning på stationen.