Undervisning på Tovetorp

Under perioden 1969 till 1993 var det få av universitets grundkurser i biologi som besökte Tovetorp. Återkommande var framförallt påbyggnadskurserna i etologi som låg under vinterhalvåret. Däremot fanns det ett stort behov av att förnya fältundervisningen i framförallt ekologi som sen lång tid använt den tidigare internatskolan Solbacka. Både boende och lokaler var hårt slitna och den viktiga kopplingen mellan undervisning och forskning saknades helt. Initiativet att arbeta för att flytta fältundervisningen till Tovetorp mottogs mycket positivt, men finansieringen var till en början olöst. Tack vare generösa donationer från två olika stiftelser, Stiftelsen Signhild och Olle Engkvist Byggmästare och Stiftelsen Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, kunde den nya Kursbyggnaden invigas 1994. Sen dess har merparten av all fältundervisning i ekologi, etologi, faunistik och floristik vid Stockholms universitet förlagts till Tovetorp.

Vanligen genomför studenterna olika grupprojekt under 5–10 dagar under handledning av engagerade lärare. Markerna runt Tovetorp har ett mycket rikt djurliv och passar utmärkt för olika studier. Dessutom kan experimentella studier utföras i laboratoriemiljö.

Årligen gästas stationen av hundratals studenter och antalet studentdagar är mellan 2–3000 per år. Under fältvistelsen bor studenterna med full logi.

I kursbyggnaden kan vi ta emot studentgrupper på max. 48 + 2 lärare. Vi välkomnar även nationella och internationella grupper från andra universitet och högskolor.

Masters- och examensarbeten

Varje år genomför flera studenter egna mindre forskningsprojekt på stationen för sina masters- eller examensarbeten. Beroende på studieobjekt och omfång (30–60 hp) så bor och verkar studenterna under allt från någon månad till upp mot 6–7 månader på stationen.