Eldlus
Bilden visar en aggregation med adulter och larver av skinnbaggen eldlus, Pyrrochoris apterus, på en lindstam. Eldlusen varnar att den är giftig som byte genom att ha en iögonfallande färgteckning. En strategi som kallas aposematism. På institutionen bedrivs forskning om varningsfärger och andra typer av färgteckningar relaterade till predationsförsvar hos insekter.