Zoologisk ekologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Fjällrävsprojektet

Inom fjällrävsprojektet arbetar vi med predator-bytesdjurs interaktioner i fjällekosystemet. Vi bedriver även forskning kring fjällrävens genetik och demografi. En stor del av forskningsresultaten används direkt i de bevarandeåtgärder som utförs för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige. För mer information, se vår hemsida.

Insect-host plant interactions

We study the evolutionary interaction between insects (mainly butterflies) and the plants that they feed on. Our approach is integrative, combining insights from life history evolution, behavioral ecology, genomics and physiology with phylogenetic investigations of the large-scale patterns. Our primary interests are specialization and host range evolution, and how these processes may influence patterns of speciation.

Butterfly Ecology & Evolution

The research group has a very long history of research across a diverse range of species.

Predators, Climate and Ecosystems

What determines the abundance, dynamics and long-term trends of medium-sized predators such as foxes? Top-down interference from larger carnivores, or bottom-up processes associated with climate, land use and prey availability?

Våra senaste publikationer

Christer Wiklund, Karin Norén, Nils Ryman, Magne Friberg. 2018. Local monophagy and between-site diversity in host use in the European swallowtail butterfly, Papilio machaon. Biological Journal of the Linnean Society 123: 179-190.

Sören Nylin, Salvatore Agosta, Staffan Bensch, Walter A. Boeger, Mariana P. Braga, Daniel R. Brooks, Matthew L. Forister, Peter A. Hambäck, Eric P. Hoberg, Tommi Nyman, Alexander Schäpers, Alycia L. Stigall, Christopher W. Wheat, Martin Österling, Niklas Janz. 2018. Embracing Colonizations - A New Paradigm for Species Association Dynamics. Trends in Ecology & Evolution 33: 4-14.

Erika Godoy, Karin Norén, Anders Angerbjörn. 2018. Mating patterns in an inbred Arctic carnivore. Polar Biology (in press).

Diana Posledovich, Tenna Toftegaard, Christer Wiklund, Johan Ehrlén, Karl Gotthard. 2018. Phenological synchrony between a butterfly and its host plants - Experimental test of effects of spring temperature. Journal of Animal Ecology 87: 150-161.

Paris Veltsos, Yongxiang Fang, Andrew R. Cossins, Rhonda R. Snook, Michael G. Ritchie. 2017. Mating system manipulation and the evolution of sex-biased gene expression in Drosophila. Nature Communications 8.

Xinqiang Xi, Yangheshan Yang, Xiaocheng Yang, Soren Nylin, Nico Eisenhauer, Shucun Sun. 2017. Differential responses of body growth to artificial warming between parasitoids and hosts and the consequences for plant seed damage. Scientific Reports 7.