Fjällrävsprojektet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Forskning
  5. Ekologi
  6. Fjällrävsprojektet
Genom att märka fjällrävar med öronmärken är det möjligt att följa enskilda individer.

Fjällrävsprojektet

Svenska Fjällrävsprojektet är en forskningsgrupp vid Stockholms universitet som bedriver forskning om fjällrävens samspel med andra arter i ekosystemet, samt dess överlevnad, demografi och genetik. Fjällrävsprojektet ingår i de två EU-finansierade Interreg-projekten Felles fjellrev och Arctic fox together. Felles Fjellrev är ett bevarandeprojekt i samarbete med länsstyrelserna i Jämtlands och Västerbottens län, samt Sør- och Nord Trøndelags och Nordlands fylken, Norsk institutt for naturforskning (NINA), norska Miljødirektoratet och Världsnaturfonden, WWF.

Arctic fox together är ett samarbete mellan Stockholms universitet, länsstyrelsen i Norrbotten, Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Forststyrelsen/Metsähallitus i Finland.

Uppdaterad lägesrapport för sommaren 2017

Karta över årets kullar 2017

Sommaren 2017 föddes 31 fjällrävskullar i Sverige vilket är fler än fjolårets 8 kullar. Flest kullar (16) föddes i Helagsfjällen medan antalet var jämnare och mer utspritt i resten av fjällkedjan, med 4 kullar i Borgafjäll, 8 kullar i Vindelfjällen/Arjeplogsfjällen och enstaka strökullar i Sösjöfjällen, Kebnekaise och Råstojaure.

Därför märker vi fjällrävar

Märkt blåräv sedd genom kikare

För att få en djupare och nödvändig förståelse för fjällrävens ekologi måste vi samla information på individnivå. En öronmärkt räv kan kännas igen på flera hundra meters håll med hjälp av en tubkikare utan att räven behöver bli stressad i onödan. Att inte märka enskilda individer skulle försämra möjligheterna att utvärdera och förbättra åtgärderna för att bevara fjällräven.

Fjällrävsprojektets instagram:

Forskningspraktik och fältarbete

Tent pitched in the mountain tundra

Vi får många förfrågningar om att göra forskningspraktik inom projektet. Det är vi öppna för, men i huvudsak under fältsäsong det vill säga under juli och augusti.

Fjällrävens vänner

Bli medlem i Fjällrävens vänner! Vi är mycket tacksamma för varje bidrag, stort eller litet. Vi garanterar att varje krona används för forskning och bevarande av den svenska fjällrävspopulationen.

Läs mer om:

Det svensk-norska sammar-betsprojektet Felles fjellrev II

Felles fjellrevs logga