Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Forskning

Forskning vid Zoologiska institutionen

På Zoologiska institutionen bedriver vi forskning inom ett mycket brett område, från nervsystem till ekosystem. Vi arbetar också med många olika organismer, både på land och i haven. Vi medverkar också i det tvärvetenskapliga Centrum för evolutionär kulturforskning.

Zoologisk ekologi

Den ekologiska avdelningen hare n lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. Forskningen kan idag beskrivas i två riktningar. Den ena är fokuserad på evolutionärt ekologiska frågeställningar kring livshistoria hos insekter, framförallt fjärilar. Den andra inriktningen behandlar bevarandekologiska frågeställningar hos framförallt terrestra vertebrater. Det kan exemplifieras i Fjällrävsprojektet. Men det är mycket samarbete mellan dessa inriktningar och med kollegor från de andra avdelningarna men även med kollegor från andra universitet. För närvarande är det fyra professorer, en lektor, fem forskare, åtta post doc, nio doktorander.

Etologi

In the Ethology division we study animal behavior mainly based on Tinbergen’s four questions. This means we are interested in i) the function and fitness effects of variation in behavior, ii) the developmental background to variation in behavior, iii) the mechanisms behind variation in behavior and iv) the phylogenetic patterns of variation in behavior. For this, we use an array of techniques spanning across field observations, lab experiments and phylogenetic comparative analyses to study behavior in different taxa.

Populationsgenetik

In the division of population genetics we study intraspecific genetic variation and the micro-evolutionary processes that govern this variation. Our broad interest is focused in finding out how and why genetic variation is structured within and among populations of animals over geographic space and time. We use genomic tools to investigate the genetic mechanisms behind important phenotypic traits affecting fitness in an evolutionary context. We use large scale genotyping of marker loci, computer simulations, and theoretical modelling to investigate how anthropogenic factors affect genetic biodiversity and how management can be designed to maintain of genetic variation in animal populations.

Forskningsstation

På Tovetorps forskningstation bedrivs forskning inom etologi och ekologi inom en rad olika projekt på Zoologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Allmänna händelser