Publikationslista

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Publikationsstatistik
  6. Publikationslista

Publikationslista

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Johan Elmberg, Mattias Hagman, Kristin Löwenbrog, Simon Kärvemo. 2013. Snokens barnkammare försvinner. Fauna och flora 108: 10-16.

Roland Anrup, Victoria Fareld, Johan Fornäs, Syliva Frisk, Gunlög Fur, Hillevi Ganetz, Mattias Gardell, Maria Hedman Hvitfeldt, Erika Höghede, Dimitrios Iordanoglou, Lars Jalmert, Maria Johansen, Stefan Jonsson, Peter Josephson, Thomas Karlsohn, Linda Laikre, Åsa Bharathi Larsson, Patricia Lorenzoni, Sven-Eric Liedman, Guy Madison, Edda Manga, Christian Munthe, Ulrika Nilsson, Sören Nylin, Erik J. Olsson, Julia Peralta, Mats Persson, Gunilla Priebe, Sharon Rider, Tetz Rooke, Niklas Rådström, Staffan Söderblom, Jens Sörensen, Mattias Tydén, Magnus Zetterholm, Johan Öberg. 2013. Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén. Dagens nyheter.

Patrik Lindenfors. 2013. Dagens 16-åringar har vad som krävs för att få rösta. Dagens nyheter .

Patrik Lindenfors. 2013. Humanism utgår ifrån människan. Dagen .

Patrik Lindenfors. 2013. Socialdemokrater för tro, men utan solidaritet. Newsmill.

Patrik Lindenfors. 2013. Religion har evolverat för att passa våra psyken.

Patrik Lindenfors. 2013. Varifrån kommer känslor och värderingar? Sans 1.

Allmänna händelser