Publikationsstatistik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Publikationer
  5. Publikationsstatistik

Publikationsstatistik

Refereegranskade publikationer

I tabell 1 visas antal publikationer vid Zoologiska institutionen under de senaste fem åren vars vetenskapliga innehåll har granskats av oberoende referenter och därefter accepterats för publicering. Uppgifterna är hämtade från DiVA, där författarna själva lägger in sina publikationer. Tyvärr förekommer dubletter, och ibland är inte alla publikationer inlagda (särskilt längre tillbaks i tiden), så uppgifterna i tabell 1 är inte helt tillförlitliga.

Tabell 1: Refereegranskade publikationer
Tidskrifter Övrigt Totalt
2020 7 - 7
2019 118 - 118
2018 96 3 99
2017 111 2 113
2016 86 2 88

Andra publikationer

Antal avhandlingar avlagda vid Zoologiska institutionen under de senaste fem åren (tabell 2).

Tabell 2: Avhandlingar
Doktors- avhandlingar Licentiat- avhandlingar
2020 1 -
2019 7 -
2018 4 -
2017 6 -
2016 12 -

Till övriga publikationer (tabell 3) räknas exempelvis populärvetenskapliga artiklar eller debattinlägg.

Tabell 3: Övriga publikationer
Vetenskapligt Övrigt
2020 - -
2019 2 1
2018 - -
2017 2 8
2016 2 7