Refereed

Rasmus Erlandsson, Tomas Meijer, Sofie Wagenius, Anders Angerbjörn. 2017. Indirect effects of prey fluctuation on survival of juvenile arctic fox (Vulpes lagopus) - a matter of maternal experience and litter attendance. Canadian Journal of Zoology 95: 239-246.

Other (popular science, discussion, etc.)

Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2015. Märkningen av fjällrävar förutsättning för effektiv och långsiktig forskning. Härjedalen .