Refereed

Karin Norén, Anders Angerbjörn, Johan Wallén, Tomas Meijer, Benjamin N. Sacks. 2017. Red foxes colonizing the tundra - genetic analysis as a tool for population management. Conservation Genetics 18: 359-370.

Karin Norén, Love Dalén, Øystein Flagstad, Dominique Berteaux, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2017. Evolution, ecology and conservation—revisiting three decades of Arctic fox population genetic research. Polar Research 36.

Other academic

Bodil Elmhagen, Nina E. Eide, Karin Norén, Siw T. Killengreen, Anders Angerbjörn, Johan Wallén. 2017. Åtgärdsprogram för fjällräv, 2017–2021 (Vulpes lagopus) - Hotkategori: Starkt hotad EN. Naturvårdsverket.

Other (popular science, discussion, etc.)

Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2015. Märkningen av fjällrävar förutsättning för effektiv och långsiktig forskning. Härjedalen .