Refereed

Karin Norén, Anders Angerbjörn, Johan Wallén, Tomas Meijer, Benjamin N. Sacks. 2017. Red foxes colonizing the tundra - genetic analysis as a tool for population management. Conservation Genetics 18: 359-370.

Other (popular science, discussion, etc.)

Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2015. Märkningen av fjällrävar förutsättning för effektiv och långsiktig forskning. Härjedalen .