Zoologiska institutionen, Zootis, vid Stockholms universitet tillkom år 1880 - två år efter grundandet av Stockholms universitet. Det gör oss till universitetets äldsta institution. Det har skrivits en rad publikationer under denna period som på olika vis illustrerar Zootis utvecklig och bredd. Vi har börjat överföra publikationerna i digital form och samlar dom efter hand på dessa sidor.