Refereegranskat

Malin Hasselgren, Anders Angerbjörn, Nina E. Eide, Rasmus Erlandsson, Øystein Flagstad, Arild Landa, Johan Wallén, Karin Norén. 2018. Genetic rescue in an inbred Arctic fox (Vulpes lagopus) population. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences 285.

Maryline Le Vaillant, Rasmus Erlandsson, Bodil Elmhagen, Birger Hörnfeldt, Nina E. Eide, Anders Angerbjörn. 2018. Spatial distribution in Norwegian lemming Lemmus lemmus in relation to the phase of the cycle. Polar Biology 41: 1391-1403.

Rasmus Erlandsson, Tomas Meijer, Sofie Wagenius, Anders Angerbjörn. 2017. Indirect effects of prey fluctuation on survival of juvenile arctic fox (Vulpes lagopus) - a matter of maternal experience and litter attendance. Canadian Journal of Zoology 95: 239-246.

Dominique Berteaux, Anders Angerbjörn, Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Paula A. White. 2017. Harmonizing circumpolar monitoring of Arctic fox - benefits, opportunities, challenges and recommendations. Polar Research 36.

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2015. Märkningen av fjällrävar förutsättning för effektiv och långsiktig forskning. Härjedalen .