Peter Pedersén Johansson

Ekonom, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Kontakt

Peter Pedersén Johansson arbetar ej vid Zoologiska institutionen. Mer information finns i universitetets personalkatalog, Sukat.