Marianne Pasanen Mortensen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Om oss
  5. Personal
  6. Marianne Pasanen Mortensen

Marianne Pasanen Mortensen

Postdoc

Kontakt

Avdelning:
Zoologiska institutionen: Ekologi
Telefon:
08-16 40 34
E-post:
marianne.mortensen@zoologi.su.se
ORCID iD:
orcid.org/0000-0002-8749-6111
Fax:
08-15 95 22
Besöksadress:
Svante Arrheniusväg 18 B
Rum:
D 515
Postadress:
Stockholms universitet
Zoologiska institutionen: Ekologi
106 91 Stockholm

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse rör hur populationer påverkas av predation, konkurrens och resurstillgång. Jag är intresserad av trofiska interaktioner och framförallt av predatorinteraktioner, bytes-predatorinteraktioner och interaktioner mellan byten som medieras av predatorer. Eftersom markanvändning och klimat har förändrats och förväntas fortsätta att ändras, så är det viktigt att förstå hur dessa påverkar arters abundans och interaktioner. Dessa förändringar sker på en global skala och därför anser jag att makroekologisk forskning viktigt. Jag utforskar direkta och indirekta trofiska interaktioner på olika spatiala och temporala skalor och använder gärna nätverksmodeller för att öka förståelsen för interaktioner i ekosystem. Mycket av min forskning handlar om rödräv, lodjur och mårddjur. I det pågående forskningsprojektet "Kaskadeffekter av markanvändning i jordbrukslandskapets fågel- och djursamhälle" undersöker jag hur markhäckande fåglar påverkas av predation, markanvändning och klimat.

VOLONTÄRER
Inventering av däggdjur genom snöspårning på Uppsalaslätten

EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ
Välkommen att höra av dig och berätta om dina intressen om du är intresserad av att göra ditt examensarbete inom något som berör forskningsområde.

VILL DU GÖRA FORSKNINGSPRAKTIK?
Då finns det möjlighet att medverka i de olika delarna av pågående forskningsprojekt. Hör av dig och berätta om dina intressen och varför du vill göra forskningspraktik.

Publikationer

Refereegranskat

Marianne Pasanen-Mortensen, Bodil Elmhagen. 2015. Land cover effects on mesopredator abundance in the presence and absence of apex predators. Acta Oecologica 67: 40-48.

Bodil Elmhagen, Georgia Destouni, Anders Angerbjörn, Sara Borgström, Emily Boyd, Sara A. O. Cousins, Love Dalen, Johan Ehrlén, Matti Ermold, Peter A. Hambäck, Johanna Hedlund, Kristoffer Hylander, Fernando Jaramillo, Vendela K. Lagerholm, Steve W. Lyon, Helen Moor, Björn Nykvist, Marianne Pasanen-Mortensen, Jan Plue, Carmen Prieto, Ype van der Velde, Regina Lindborg. 2015. Interacting effects of change in climate, human population, land use, and water use on biodiversity and ecosystem services. Ecology & society 20.

Hussein Khalil, Marianne Pasanen Mortensen, Bodil Elmhagen. 2014. The relationship between wolverine and larger predators, lynx and wolf, in a historical ecosystem context. Oecologia 175: 625-637.

Marianne Pasanen-Mortensen, Markku Pyykonen, Bodil Elmhagen. 2013. Where lynx prevail, foxes will fail - limitation of a mesopredator in Eurasia. Global Ecology and Biogeography 22: 868-877.

Övrigt vetenskapligt

Marianne Pasanen Mortensen. 2014. Anthropogenic impact on predator guilds and ecosystem processes - Apex predator extinctions, land use and climate change. Doctoral thesis. Department of Zoology, Stockholm University.

Marianne Pasanen Mortensen, Bodil Elmhagen, Harto Lindén, Henrik Andrén, Roger Bergström, Märtha Wallgren, Ype van der Velde, Sara A. O. Cousins. Can recolonizing apex predators reclaim their ecosystem function? Impact of land use and climate change on intraguild interactions.

Marianne Haage, Marianne Pasanen-Mortensen, Vadim Sidorovich, Anders Angerbjörn, Bodil Elmhagen. American mink in north-eastern Europe – abundances, population trends and dynamics in relation to the red fox and otter.

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Bodil Elmhagen, Marianne Pasanen-Mortensen. 2014. Världens lodjursarter. In Lodjuret, pp. 9-29. Atlantis, Stockholm.