Marianne Pasanen-Mortensen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Zoologiska institutionen
  4. Om oss
  5. Personal
  6. Marianne Pasanen-Mortensen

Marianne Pasanen-Mortensen

Postdok

Kontakt

Avdelning:
Zoologiska institutionen: Ekologi
Telefon:
08-16 40 34
E-post:
marianne.mortensen@zoologi.su.se
ORCID iD:
orcid.org/0000-0002-8749-6111
Fax:
08-15 95 22
Besöksadress:
Svante Arrheniusväg 18 B
Rum:
D 515
Postadress:
Stockholms universitet
Zoologiska institutionen: Ekologi
106 91 Stockholm

Forskningsintressen

Mitt forskningsintresse rör hur populationer påverkas av predation, konkurrens och resurstillgång. Jag är intresserad av trofiska interaktioner och framförallt av predatorinteraktioner, bytes-predatorinteraktioner och interaktioner mellan byten som medieras av predatorer. Eftersom markanvändning och klimat har förändrats och förväntas fortsätta att ändras, så är det viktigt att förstå hur dessa påverkar arters abundans och interaktioner. Dessa förändringar sker på en global skala och därför anser jag att makroekologisk forskning viktigt. Jag utforskar direkta och indirekta trofiska interaktioner på olika spatiala och temporala skalor och använder gärna nätverksmodeller för att öka förståelsen för interaktioner i ekosystem. Mycket av min forskning handlar om rödräv, lodjur och mindre mustelider. I det pågående forskningsprojektet "Kaskadeffekter av markanvändning i jordbrukslandskapets fågel- och djursamhälle" undersöker jag hur markhäckande fåglar påverkas av predation, markanvändning och klimat. Projektet genomförs hos min postdoc-värd Tomas Pärt.

TILLGÄNGLIGA MASTERPROJEKT
Just nu söker vi en engagerad masterstudenter som vill göra examensarbete med start i vår, se nedan. Skicka ett mail och berätta lite om dig själv om du är intresserad av projektet eller om du vill göra ett annat masterprojekt relaterat till mina forskningsintressen.

Masterprojekt - små mustelider:
Små mustelider har hittills inte varit så lätta att inventera, kanske är det därför det finns så få studier om dessa. DNA-teknik öppnar dock upp för nya möjligheter. Vi söker en masterstudent med intresse för molekylärekologi som vill delta i att utveckla användandet av hårfällor och DNA-analys för att inventera vesslor och hermeliner. Masterstudenten använder resultaten från inventeringen för att studera interaktioner med andra arter, t.ex. predation på stenskvättor. Fältstudien genomförs i Uppsala (det kan alltså innebära en hel del pendling beroende på var du bor). Samarbete med Karin Norén.

VILL DU GÖRA FORSKNINGSPRAKTIK?
Då finns det möjlighet att medverka i de olika delarna av pågående forskningsprojekt, främst under perioder när det pågår inventeringar. Hör av dig och berätta om dina intressen och varför du vill göra forskningspraktik.

Publikationer

Refereegranskat

Marianne Pasanen-Mortensen, Bodil Elmhagen, Harto Lindén, Roger Bergström, Märtha Wallgren, Ype van der Velde, Sara A. O. Cousins. 2017. The changing contribution of top-down and bottom-up limitation of mesopredators during 220 years of land use and climate change. Journal of Animal Ecology 86: 566-576.

Marianne Pasanen-Mortensen, Bodil Elmhagen. 2015. Land cover effects on mesopredator abundance in the presence and absence of apex predators. Acta Oecologica 67: 40-48.

Bodil Elmhagen, Georgia Destouni, Anders Angerbjörn, Sara Borgström, Emily Boyd, Sara A. O. Cousins, Love Dalen, Johan Ehrlén, Matti Ermold, Peter A. Hambäck, Johanna Hedlund, Kristoffer Hylander, Fernando Jaramillo, Vendela K. Lagerholm, Steve W. Lyon, Helen Moor, Björn Nykvist, Marianne Pasanen-Mortensen, Jan Plue, Carmen Prieto, Ype van der Velde, Regina Lindborg. 2015. Interacting effects of change in climate, human population, land use, and water use on biodiversity and ecosystem services. Ecology & society 20.

Hussein Khalil, Marianne Pasanen Mortensen, Bodil Elmhagen. 2014. The relationship between wolverine and larger predators, lynx and wolf, in a historical ecosystem context. Oecologia 175: 625-637.

Marianne Pasanen-Mortensen, Markku Pyykonen, Bodil Elmhagen. 2013. Where lynx prevail, foxes will fail - limitation of a mesopredator in Eurasia. Global Ecology and Biogeography 22: 868-877.

Övrigt vetenskapligt

Marianne Pasanen Mortensen. 2014. Anthropogenic impact on predator guilds and ecosystem processes - Apex predator extinctions, land use and climate change. Doctoral thesis. Department of Zoology, Stockholm University.

Marianne Haage, Marianne Pasanen-Mortensen, Vadim Sidorovich, Anders Angerbjörn, Bodil Elmhagen. American mink in north-eastern Europe – abundances, population trends and dynamics in relation to the red fox and otter.

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Bodil Elmhagen, Marianne Pasanen-Mortensen. 2014. Världens lodjursarter. In Lodjuret, pp. 9-29. Atlantis, Stockholm.