Refereegranskat

Johan Wallén, Mark J. Statham, Erik Ågren, Marja Isomursu, Øystein Flagstad, Thomas Bjørneboe-Berg, Benjamin N. Sacks, Karin Norén. 2018. Multiple recolonization routes towards the north - population history of the Fennoscandian red fox (Vulpes vulpes). Biological Journal of the Linnean Society 124: 621-632.

Karin Norén, Anders Angerbjörn, Johan Wallén, Tomas Meijer, Benjamin N. Sacks. 2017. Red foxes colonizing the tundra - genetic analysis as a tool for population management. Conservation Genetics 18: 359-370.

Karin Norén, Love Dalén, Øystein Flagstad, Dominique Berteaux, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2017. Evolution, ecology and conservation—revisiting three decades of Arctic fox population genetic research. Polar Research 36.

Övrigt vetenskapligt

Bodil Elmhagen, Nina E. Eide, Karin Norén, Siw T. Killengreen, Anders Angerbjörn, Johan Wallén. 2017. Åtgärdsprogram för fjällräv, 2017–2021 (Vulpes lagopus) - Hotkategori: Starkt hotad EN. Naturvårdsverket.

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Rasmus Erlandsson, Karin Norén, Johan Wallén, Anders Angerbjörn. 2015. Märkningen av fjällrävar förutsättning för effektiv och långsiktig forskning. Härjedalen .