Min forskning handlar om hur medfödd kognitiv förmåga påverkar hur djur svarar på, och lär sig att förhålla sig till, olika faktorer i sin miljö.

Främst undersöker jag inlärningsbeteende och beslutsfattande hos guppy (Poecilia reticulata).

Jag arbetar också med att undersöka det makroevolutionära förhållandet mellan hjärnstorlek och kognitiv förmåga hos broskfiskar. Här kombinerar jag experimentella kognitionsstudier med fylogenetisk komparativ analys.


Publikationer (Refereegranskat)

2015

Nest size preferences and aggression in sand gobies (Pomatoschistus minutus). Flink H and Svensson PA. Behav Ecol Sociobiol doi:10.1007/s00265-015-1964-3