Refereegranskat

Hans Ackefors. 2009. The evolution of a worldwide shrimp industry. World Aquaculture 40: 46-55.

Övrigt vetenskapligt

Hans Ackefors. 2009. Global fisheries - threats and opportunities. In Fisheries, sustainablity and development, pp. 35-68. Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm.

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

Hans Ackefors. 2008. Är det politikerna eller fiskenäringen som styr fisket? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift 147: 36-43.

Hans Ackefors. 2007. Sveriges havs- och kustfiske. In Människan och faunan, 2007, pp. 424-430.

Hans Ackefors. 2007. Dramatisk ökning av odlade räkor - Oro över räkfiskets miljökonsekvenser. Vår Föda 3: 32-35.