Alexandra Balogh

FD, Institutionen för biologisk grundutbildning

Kontakt

Alexandra Balogh arbetar ej vid Zoologiska institutionen. Mer information finns i universitetets personalkatalog, Sukat.