Zoologiska institutionens brandskyddsorganisation

Var och en har ett eget ansvar att undvika vållande av brand, samt att vid en brand ta sig till en säker plats så fort som möjligt. Alla anställda bör genomgå en utbilding i Allmänt brandskydd och känna till våra rutiner om det skulle börja brinna.

Brandskyddsorganisation på Zoologiska institutionen är uppdelad i olika ansvarsområden:

Brandskyddsansvarig
Brandskyddskontrollant
Utrymningsledare
Observera att lärare och tentavakter fungerar som utrymningsledare i undervisninglokaler - tänk därför på att informera studenterna om utrymningvägar. En utrymningsledares uppgift är att hjälpa mäniskor att ta sig till en säker plats vid brand (till återsamlingsplatsen i första hand - om det är möjligt).
Föreståndare för brandfarlig vara

Utbildningar

Stockholms universitet håller återkommande kurser i Allmänt brandskydd (se Utbildningar vid Sektionen för säkerhet) som alla som vill bör gå.