Miljöarbete på Zoologiska institutionen

Zoologiska institutionen har ett aktivt miljöarbete där vi jobbar med att begränsa vår negativa miljöpåverkan. Institutionen ska genom dess arbete bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta gör vi genom att ta miljöhänsyn i vår dagliga verksamhet och att regelbundet utvärdera vårt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra oss.

Zoologiska institutionen bedriver forskning och utbildning ofta med nära anknytning till miljöfrågor och bevarande av biologisk mångfald. Vi ska sträva efter att omsätta våra kunskaper inom dessa områden till praktik och arbeta under parollen ”leva som vi lär”. Detta ska uppnås genom ett systematiskt miljöarbete med syfte att begränsa energianvändning, minska konsumtionen och bidra till ökad återanvändning och återvinning av material, prioritera ekologiska, miljövänliga produkter och samt att begränsa utsläpp av växthusgaser vid resor och transporter.

Som medarbetare bör du känna till Stockholms universitets centrala miljöpolicy samt vår lokala miljöhandlingsplan. Planen ligger till grund för förbättringsarbetet och revideras årligen, och fokusområdena växlar från år till år. Du får gärna komma med förslag på vad du tycker ska vara med i planen för nästa år! Du bör även känna till och följa de rutiner vi har upprättat för att minimera vår negativa miljöpåverkan i arbetet.

Allt om Stockholm universitets miljöarbete finner du på Miljöwebben, där du bland annat hittar konkreta tips på hur du kan bidra till miljöarbetet.


2014 blev Stockholms universitet miljödiplomerat. Zoologiska institutionen blev miljödiplomerad redan 2009.