Prefekten utser arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen, som är öppen för alla, ska följa upp och arbeta för ökad jämställdhet vid institutionen. Arbetsgruppen ska verka för att en öppen debatt om jämställhetsaspekter förs. Som exempel har institutionen under åren bl.a. haft terminsupptakt med jämställhet som tema, diskussionsseminarier, filmvisningar m.m.

Institutionen skall verka för att allas erfarenheter tas tillvara. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska beaktas i samband med all verksamhet. Att jämställdhetsaspekten har beaktats ska redovisas i samband med förslag och beslut. Läs även SUs jämställdhetsplan.

Institutionen skall verka för att eventuella trakasseriärenden utreds så fort som möjligt och de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier vidtas. Se även SUs Regelbok om Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling". Om kontaktpersonerna (se nedan) får kännedom om trakasserier kommer ärendet behandlas skyndsamt och konfidentiellt.