Ulrika Alm Bergvall håller sin Docentföreläsning med titeln: Födoval hos stora växtätare