Kontakt

Här hittar du en lista med besöksadresser och kontaktinformation för Zoologiska institutionen.

Postadress: Zoologiska institutionen, SE-106 91 Stockholm
Telefon: 08-16 20 00

Hitta hit

Besöksadress: Svante Arrhenius väg 18b

Zoologiska institutionen är belägen i hus D i Ahrreniuslaboratorierna i Frescatis campus-område vid Stockholms Universitet.

Kontaktpersoner

Prefekt: Bengt Karlsson
Stf Prefekt: Linda Laikre
Sekreterare: Siw Gustafsson, Anette Lorents
Skyddsombud: Minna Miettinen
Tekniska frågor: Ulf Norberg