Minnesord av Anders Telenius, Oikos

För mindre än en vecka sedan nåddes många svenska ekologer med bestörtning av beskedet att Professor Birgitta Tullberg hastigt gått bort. Förlusten av en av Sveriges främsta forskare i gränslandet mellan evolutionär ekologi, beteendeekologi och humanetologi är tung. Svenska föreningen Oikos sörjer Birgitta som den kvicktänkta och karismatiska kvinna hon var, men även som en viktig länk i kedjan av framgångsrika forskare och ambassadörer för vår vetenskap. Hon uppvisade en ovanligt stor bredd i valet av studieobjekt och frågeställningar som omfattade rent ekologiska, evolutionära och fylogenetiska studier av såväl insekter och deras värdväxter som fåglar och däggdjur inklusive människan. Hon lyckades kombinera en mycket medveten framtoning som elegant och världsvan, med stor kapacitet i samband med fält- och laborativ verksamhet och var även framgångsrik som administratör inom Stockholms universitet där hon vid sin bortgång och även tidigare periodvis upprätthöll prefektskapet vid moderinstitutionen.

Birgitta Tullberg var vid sidan av arbetet vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet sedan lång tid verksam som en trogen och initiativrik deltagare i, och arrangör av våra konferenser, möten och andra aktiviteter samt deltog i styrelsearbetet - framför allt under det senaste decenniet som vår nuvarande representant inom Nordiska föreningen Oikos. Tomrummet efter Birgitta kommer kanske så småningom att fyllas av generationer av nya ekologer, men kan givetvis aldrig helt mildra sorgen hos hennes efterlämnade make och två vuxna barn.

- Anders Telenius